ติดตั้ง เซฟ-ที-คัท จากศูนย์บริการดีกว่าอย่างไร ?
1. ราคามาตรฐานจากโรงงานสามารถตรวจสอบได้ ทำให้ลูกค้าไม่เสียความรู้สึกในภายหลัง
2. เครื่องใหม่เอี่ยมจากโรงงานโดยตรง ซึ่งผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการผลิดทุกขั้นตอน
3. เครื่องเซฟ-ที-คัท ทุกเครื่องจะมีกรมธรรม์ประกันอุปัทวเหตุ 1 ล้านบาท 1 ปีฟรี
4. มั่นใจได้ว่าเป็น เซฟ-ที-คัท ที่มิใช่ของปลอมแอบอ้างหรือลอกเลียนแบบแน่นอน
5. การติดตั้งจากศูนย์บริการ ช่างจะมีความชำนาญมากกว่าทั้งปลอดภัยและสวยงาม
6. การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี ถ้าเครื่องเสียหรือมีปัญหาศูนย์บริการจะเปลี่ยนใหม่ให้ทันที
7. การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ศูนย์บริการจะตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟรั่ว หรือมีปัญหาขัดข้องให้ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี
8. การบริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
9. ศูนย์บริการจะมีการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และประวัติเป็นการ์ดบริการลููกค้าเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าของลูกค้าทำให้การบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
10. ลูกค้าที่หมดประกัน 2 ปีแล้วยังสามารถสมัครสมาชิกเรียกให้ศูนย์ไปบริการได้ในราคาพิเศษ
11. ศูนย์บริการได้จดทะเบียนเป็นบริษัทฯย่อมที่จะมีความมาตรฐานมั่นคงและเสียภาษีช่วยรัฐอย่างถูกต้อง
เซฟ-ที-คัท ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อย่าเสี่ยงกับของปลอมแอบอ้าง
หรือลอกเลียนแบบเด็ดขาด เพราะความผิดพลาดที่เสียไปไม่สามารถกลับคืนมาได้