DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ยี่ห้ออิมพีเรียล
สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

รับรอง คุณภาพโดย มอก.332-2537 กระทรวงอุตสาหกรรม

ราย ละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด ผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
  • ใช้หลักการดับเพลิงโดยการ ขับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ทำให้ไฟดับลงสนิท
  • เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะ เหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่งแจ้ง
  • ผงเคมีแห้งไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ เพราะทำปฏิกิริยากับความร้อนแล้วไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก
 
 
 

เหมาะ สำหรับติดตั้ง: บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

ข้อควรระวัง: หลังจากการใช้งาน น้ำยาดับเพลิงจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ตาม ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

   
 
ความสามารถในการ ดับไฟ  
  • CLASS A  วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก
  • CLASS B วัตถุ เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ
  • CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร
 
สินค้าประเภท เครื่องดับเพลิง

CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER
Dry Chemical Fire Extinguisher Imperial
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER IMPERIAL
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER IMPERIAL
FIRE STOP
สเปรย์ดับเพลิงกระป๋อง
สินค้าประเภท ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง

COUPLING&NOZZLE ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
FIRE ALARM SYSTEM
FIRE ALARM SYSTEM

Single Fire
Extinguisher Cabinet
Double Fire Extinguisher Cabinet
Double Fire
Extinguisher Cabinet
FIRE HOSE CABINET
FIRE HOSE CABINET
 
Complete Set FIRE HOSE RACK
 
Complete Set 
    FIRE HOSE REELComplete Set
FIRE HOSE REEL
 
Fire Suit Cabinet Fire Suit Cabinet