สินค้าประเภท เครื่องตัดไฟ
S-ONE
PLUS ONE 50 A
PLUSE ONE 63 A
SPECIAL A V3 32A
SPECIAL A V3 50A
Special 3 Phase 63 A
Special 100 A
COMPUTER 3 Phase
RCBO Model : B Series
GFCI Receptacle
สินค้าประเภท ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า
ตู้ควบคุมแบบ EUROPE
ตู้ควบคุมแบบ USA
ตู้ควบคุมแผงวงจร
ตู้ควบคุมแบบ ยุโรป และอเมริกา
LOAD CENTER (EUROPE)
LOAD CENTER (USA)
ตู้ควบคุมและเครื่องตัดไฟ (แบบยุโรป และอเมริกา)
สินค้าประเภท เซอร์กิต เบรกเกอร์
Model : EB01
Model : CB01
S2020
STC140
STC125
Model : SBJA-E
RES11 (EUROPE)
RES11 (RCBO)
T1-S และ T3-S
สินค้าประเภท เครื่องดับเพลิง

CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER
Dry Chemical Fire Extinguisher Imperial
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER IMPERIAL
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER
HALOTRON® I FIRE EXTINGUISHER IMPERIAL
FIRE STOP
สเปรย์ดับเพลิงกระป๋อง
สินค้าประเภท ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง

COUPLING&NOZZLE ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
FIRE ALARM SYSTEM
FIRE ALARM SYSTEM

Single Fire Extinguisher Cabinet
Double Fire Extinguisher Cabinet
Double FireExtinguisher Cabinet
FIRE HOSE CABINET
FIRE HOSE CABINET

Complete Set FIRE HOSE RACK
Complete Set 
FIRE HOSE REEL
Complete Set FIRE HOSE REEL
Fire Suit Cabinet
Fire Suit Cabinet
สินค้าประเภท เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ