เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว ลงดินอัตโนมัติ (RCBO)

รุ่น PRO-ONE

NO ASK รุ่น PRO-ONE

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส

 

NO ASK รุ่น Pro-One ใช้ตรวจจับ กระแสไฟฟ้ารั่วใหม่ล่าสุดประสิทธิภาพแม่นยำในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว สำหรับบ้านเรือนขนาดเล็กและการควบคุมเฉพาะส่วนภายในบ้าน

  : สำหรับป้องกันไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้ารั่ว

  : ไฟฟ้าลัดวงจร

  : ไฟฟ้าเกินขนาด (Over Load)

ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่ามาตรฐาน สามารถตัดวงจรได้ในเวลาไม่เกิน04 วินาที ทันทีที่ตรวจพบ สามารถปรับค่าความไวของการตัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ตั้งแต่ 6, 10 และ 30 mA

ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.909-2458

 

การติดตั้ง

1. ควรเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดพิกัดกระแสของ Pro one

2. ต่อสายไฟเข้าทางด้านบน (LINE) และต่อสายไฟออกไปใช้ทางด้านล่าง (LOAD) โดยเตรวจสอบขั้วสายไฟ(L)และสายนิวทรัล(N)ให้ถูกขั้ว (สายไฟคือเส้นที่ใช้ไขควงวัดไฟแตะแล้วมีไฟติด ส่วนสายนิวทรัลแตะแล้วไฟไม่ติด)

3. การต่อสายไฟควรทำความสะอาดทองแดงของสายไฟและขันยึดสายให้แน่นหากขันไม่แน่นกระแสไฟฟ้าไหลไม่สะดวกจะส่งผลให้เกิดความร้อนลุกลามจนเกิดการไหม้ได้

การติดตั้ง

ข้อมูลเฉพาะ